دیگه هیچ حسی بهش ندارم ولی مواظبش باش..عادتم داده خیال تو ، که یادم باشد

یاد من هم نکنی ، باز به یادت باشم

+ نوشته شده در  ساعت   توسط یه بنده خدا